Släputhyrning


Här ser ni några av de släp vi har. Vi förfrågan finns även flaksläp samt större skåpsläp att hyra.


Släpen måste alltid bokas innan de hämtas!


 Genom att boka en släpvagn accepterar du dessa villkor.

 Det går även bra att ringa 0760 31 31 46


 Genom att boka en släpvagn accepterar du dessa villkor.

 Det går även bra att ringa 0760 31 31 46


Hyr släp släputhyrning

Bra att veta innan du hyr släp


Kontrollera före färd:

 • Att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna kan variera mellan vagntyper, men gemensamt är att dragkulan måste vara helt inne och kopplingen ska låsa fast om kulan
 • Att du har rätt kultryck, vilket bör vara mellan 50 och 80 kg. Ett negativt kultryck gör ekipaget trafikfarligt
 • Att katastrofvajern är rätt fäst i bilen (vajern får ej sitta enbart runt kulan, då den ska fungera även om kulan brister!) 
 • Att elkontakten är ansluten och att alla lampor och funktioner fungerar
 • Att vagnens handbroms är helt lossad
 • Att lasten är säkrad
 • Att stödhjulet är uppvevat (om släpvagnen är utrustad med detta)
 • Att backspeglarna är rätt inställda.Hyr släp släputhyrning

Hur tung släpvagn får bilen dra?


Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl last och kopplingsbelastning) får aldrig överskridas.


För att ta reda på hur tung släpvagn du får dra kan dra så kan man använda släpvagnskalkylatorn.

Hyr släp släputhyrning

Körkortsregler


B-behörighet är tillräckligt i två fall:

 • För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg
 • För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg på två villkor:
 1. Släpets totalvikt får inte överstiga dragbilens tjänstevikt
 2. Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg.


  BE-behörighet krävs om:

  • Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt
  • Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg

  B-körkort, utökad behörighet B: Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst

  3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg.  Hyr släp släputhyrning

  Säkerhet vid lastning


  Last på öppet flak

  All last måste säkras och förstängas så att den inte kan förskjutas och ge sämre köregenskaper, flyga av och skada sak, egendom eller person, damma eller förorena. Lättare gods (trädgårdsavfall, tomkartonger och liknande) säkras lättast med lastnät, presenning eller ett par linor.


  Tyngre gods måste säkras så att det inte kan förflytta sig vare sig i sidled, framåt, bakåt eller uppåt.


  Last som inte täcker hela flaket måste spärras med träklossar, lastpallar eller liknande och därefter surras. Lasten surras lämpligen med spännband som finns för olika vikter. Spännbanden fästs lämpligen i fästöglor eller bindkrokar som ska finnas på alla släpvagnar.


  Når inte lasten upp till sidolämmarnas övre kant och bindkrokarna sitter utanför, måste mellanlägg placeras så att spännbanden eller repen håller lasten mot flaket. Tung last måste alltid surras med spännband eller liknande även om presenning, huv eller annan täckning av last används.


  Observera att släpvagnen bör vara kopplad på bilens dragkrok vid lastning. 


  Kultryck

  Kultrycket är den vikt med vilken släpvagnens kulhandske trycker på dragbilens dragkula. Kultrycket får inte överstiga 100 kg eller den vikt som anges på kulhandsken.


  Kultrycket får inte vara negativt, d v s släpvagnens kulkoppling får ej dra dragbilens dragkula uppåt. Negativt kultryck försämrar styrförmågan genom att i besvärliga situationer ”lyfta” bakhjulen.

  För högt kultryck försämrar bilens styrförmåga genom att ”lyfta” framhjulen.

  Det kultryck vid vilket släpvagnen följer bäst efter bilen varierar mellan olika bilmodeller.


  Placering av lasten

  Fördela lasten så jämnt som möjligt på släpvagnen. Tungt styckegods placeras lämpligast mitt över eller strax framför axeln. Tung last fram ger för högt kultryck och tung last bak ger negativt kultryck. Två viktcentra långt från varandra, d v s ett tungt föremål långt fram och ett tungt föremål långt bak, ger vagnen en benägenhet att ”slingra sig”.


  Överlast

  Överlast ger kraftigt försämrad säkerhet genom att vagnen och bilens väghållning och styrbarhet försämras. Dessutom ökar risken för förslitning och haveri. Tänk dig för när du lastar sand, grus eller annat tungt material så att det inte blir överlast.


  Utstickande last

  Glöm inte att markera utstickande last med en flagga.

  I mörker ska utstickande last märkas ut med ljus och reflexer – vitt framåt och rött bakåt.

  Hyr släp släputhyrning

  Villkor uthyrning av släp


  Följande villkor och regler gäller vid hyra av släp från Macken i Broakulla (SMIBAB). Genom att boka en släpvagn accepterar du dessa villkor.


  Bokning av släpvagn

  • Om bokad släpvagn inte kan hämtas, avbokas den via telefon. Sker detta mindre än 3 timmar från den bokade hyresperiodens början har Macken i Broakulla (SMIBAB) rätt att erhålla full debitering.
  • Om bokad släpvagn inte har hämtats inom 2 timmar från den bokade hyresperiodens början, annulleras bokningen och full hyreskostnad debiteras alternativt faktureras till hyrestagaren.

  • En bokning är inte en garant för att det finns en släpvagn tillgänglig.

   I det fall tidigare hyrestagare inte har lämnat tillbaka släpvagnen i tid, eller har lämnat tillbaka den i skadat skick, är Macken i Broakulla (SMIBAB) ej skyldigt att skaffa fram en ny släpvagn till hyrestagaren. Vi kan således ej hållas ansvarigt för eventuella direkta eller indirekta förluster eller kostnader som en hyrestagare kan drabbas av i detta sammanhang

  Framförande av släpvagn

  • Släpvagnen får endast framföras av hyrestagaren och får endast användas i Sverige. Om inte annat avtalats.

  • Släpvagnen får inte vidareuthyras.

  • Släpvagnen får inte användas för person- eller djurtransport.

  • Hyrestagaren måste inneha giltigt körkort som ger denne rätt till att dra släpvagnen efter sitt fordon.

  Parkeringsböter

  • Hyrestagaren ansvarar själv för eventuella parkeringsböter på den hyrda släpvagnen. Betalas inte eventuella böter inom 10 dagar, faktureras bötesbeloppet inkl påminnelseavgift till hyrestagaren.

  Skada, stöld och försäkring

  • Macken i Broakulla (SMIBAB) kan inte hållas ansvarigt för person- eller egendomsskador, inklusive skador på hyrestagarens fordon, som uppkommit i samband med hyresobjektet.

  • Macken i Broakulla (SMIBAB) har ingen skyldighet att ersätta förluster, till exempel till följd av arbetsavbrott, som orsakats av driftstörningar eller fel på släpvagnen.

  • Macken i Broakulla (SMIBAB) kan under inga omständigheter hållas ersättningsskyldigt för driftavbrott, inkomstbortfall eller indirekta förluster som drabbat hyrestagaren eller tredje part.

  • Macken i Broakulla (SMIBAB) har inget ansvar för hyrestagarens eventuella kostnader i samband med missöden och olyckor.

  • Ersättning för skador som noteras i efterhand eller ifall släpvagnen har återlämnats efter avtalad tid faktureras till hyrestagaren.

  • Genom att ingå hyresavtalet har hyrestagaren förklarat sig införstådd i att Macken i Broakulla (SMIBAB), i händelse av utebliven återlämning av släpvagnen, i enlighet med detta kontrakt, kan återta sin besittning av släpvagnen genom omedelbar utmätning, utan att ställa säkerhet för hyrestagarens räkning.

  • Släpvagnen är försäkrad. Självrisken för inträffad skada är 4 000 kronor. Macken i Broakulla (SMIBAB) har rätt att debitera hyrestagaren för att täcka självrisken. 

  • Hyrestagaren ansvarar för att fordonet som drar släpet är försäkrat.

  • Skador som genom hyrestagarens uppsåt eller oaktsamhet vållats på släpvagnen eller dess utrustning täcks inte av försäkringen. För skador som inte täcks av försäkringen kan Macken i Broakulla (SMIBAB) avkräva hyrestagaren ersättning för hela skadekostnaden.

  • Vid stöld av släpvagnen gäller självrisk om 3 000 kronor. Stöld som skett genom hyrestagarens uppsåt eller oaktsamhet täcks inte av försäkringen. Macken i Broakulla (SMIBAB) kan i sådana fall resa krav mot hyrestagaren för förluster i samband med stölden.

  Återlämning av släpvagn

  • Släpvagnen ska återlämnas väl rengjord senast vid det i bokningen angivna klockslaget för återlämning.

  • Om släpvagnen återlämnas det i bokningen angivna klockslaget, harMacken i Broakulla (SMIBAB) rätt att fakturera ytterligare hyresavgifter enligt gällande prislista till hyrestagaren.
  Hyr släp släputhyrning
  Hyr släp släputhyrning